Khiladi 420 Matka

Khiladi 420 Matka - get fix Matka game, Matka guessing, Khiladi420Matka Satta Matka, sure Matka numbers, fix Matka Jodi, Satta Matka, SattaMatka, Satta Matka tricks & Matka tips today.

Fastest Live Satta Matka Result Online!
Today's Lucky Number
Golden Ank
7-4-0-2
Jodi (Bracket)
73-45-09-28
Motor Patti
614873
Cycle Patti
34-67

Matka Guessing

Matka tips today
26-09-2023
Open: 9 1 4 5 Open Pass - 5
Open Panna: 568 146 590 780
Jodi: 98 18 45 51 Jodi Pass - 51
Close: 4 1 2 1 Close Pass - 1
Close Panna: 149 489 345 137
Open: 5 0 2 7
Open Panna: 348 145 589 368
Jodi: 57 08 24 79
Close: 6 2 5 0 Close Pass - 5
Close Panna: 349 129 159 370
Open: 3 5 6 8
Open Panna: 247 690 457 369
Jodi: 35 54 69 85
Close: 5 3 9 0
Close Panna: 780 139 289 389
Open: 0 4 7 1
Open Panna: 479 356 269 678
Jodi: 01 47 76 11
Close: 2 7 9 1
Close Panna: 129 890 234 678
Open: 9 4 3 5
Open Panna: 126 149 689 168
Jodi: 90 40 36 50
Close: 1 2 0 7 Close Pass - 2
Close Panna: 245 345 389 124
Open: 8 5 4 6
Open Panna: 260 690 149 268
Jodi: 85 59 49 64
Close: 9 3 1 7
Close Panna: 568 256 290 458
Open: 6 0 8 3
Open Panna: 457 460 125 139
Jodi: 67 04 89 36
Close: 4 0 7 3
Close Panna: 789 190 179 346
Open: 3 8 7 5 Open Pass - 7
Open Panna: 346 189 278 456
Jodi: 31 87 73 57
Close: 0 3 4 3
Close Panna: 145 120 239 120
Open: 9 8 0 3 Open Pass - 9
Open Panna: 289 459 389 148
Jodi: 95 81 03 39
Close: 3 6 8 5 Close Pass - 3
Close Panna: 346 358 170 249
Open: 9 0 1 6
Open Panna: 270 569 137 268
Jodi: 92 03 10 60
Close: 6 7 5 2 Close Pass - 2
Close Panna: 178 890 230 390
Open: 0 6 4 7 Open Pass - 4
Open Panna: 479 169 149 124
Jodi: 04 69 44 75
Close: 0 8 5 4 Close Pass - 8
Close Panna: 190 459 168 789
Open: 4 6 1 7
Open Panna: 257 349 560 340
Jodi: 41 60 15 75
Close: 5 2 1 3
Close Panna: 267 138 470 247
Open: 8 9 6 7
Open Panna: 369 289 358 359
Jodi: 86 92 61 71
Close: 4 7 8 2 Close Pass - 8
Close Panna: 130 467 459 570
Open: 7 1 6 4 Open Pass - 4
Open Panna: 467 290 259 130 Open Panna Pass - 130
Jodi: 72 18 68 46
Close: 1 9 6 6
Close Panna: 470 469 240 268
Open: 4 2 3 5
Open Panna: 239 390 689 140
Jodi: 42 27 35 53
Close: 2 4 9 8
Close Panna: 138 257 478 279
Open: 6 8 9 7
Open Panna: 259 350 126 890
Jodi: 67 86 92 75
Close: 06:45 PM
Close Panna: 06:45 PM
Open: 06:30 PM
Open Panna: 06:30 PM
Jodi: 06:30 PM
Close: 07:30 PM
Close Panna: 07:30 PM
Open: 08:00 PM
Open Panna: 08:00 PM
Jodi: 08:00 PM
Close: 10:00 PM
Close Panna: 10:00 PM
Open: 08:00 PM
Open Panna: 08:00 PM
Jodi: 08:00 PM
Close: 10:00 PM
Close Panna: 10:00 PM
Open: 08:15 PM
Open Panna: 08:15 PM
Jodi: 08:15 PM
Close: 10:15 PM
Close Panna: 10:15 PM
Open: 08:30 PM
Open Panna: 08:30 PM
Jodi: 08:30 PM
Close: 10:30 PM
Close Panna: 10:30 PM
Open: 09:00 PM
Open Panna: 09:00 PM
Jodi: 09:00 PM
Close: 11:15 PM
Close Panna: 11:15 PM
Open: 09:00 PM
Open Panna: 09:00 PM
Jodi: 09:00 PM
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 09:05 PM
Open Panna: 09:05 PM
Jodi: 09:05 PM
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 09:05 PM
Open Panna: 09:05 PM
Jodi: 09:05 PM
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 09:30 PM
Open Panna: 09:30 PM
Jodi: 09:30 PM
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 09:45 PM
Open Panna: 09:45 PM
Jodi: 09:45 PM
Close: 11:45 PM
Close Panna: 11:45 PM
Matka Guessing Forum

Matka Guessing Today

Matka Passing Record
26-09-2023
Milan Day Open 4 Pass
Milan Day Close 8 Pass
Rajdhani Day Close 8 Pass
Kuber Close 2 Pass
Diamond Open 7 Pass
Madhur Day Open 9 Pass
Madhur Day Close 3 Pass
Madhuri Close 2 Pass
Milan Morning Open 5 Pass
Milan Morning Jodi 51 Pass
Milan Morning Close 1 Pass
Kalyan Morning Close 5 Pass
Supreme Day Open 4 Pass
Supreme Day Open Panna 130 Pass

Khiladi 420 Matka - Satta Matka

KHILADI 420 MATKA - Satta Matka, Indian Matka, Matka game, Matka guessing, khiladi 420 matka, Satta Kalyan, Khiladi 420 Matka Satta, Kalyan Matka, Matka Result, Matka online, Kalyan fix Jodi, Matka Chart, daily Matka fix number & Matka tips.

Satta Matka Kalyan Main Bazar Satta King Chart Satta King Char Kalyan Satta Matka Ka Chart Dikh Night Madhur Matka Chart Dp Boss Net Matka Result Today