Matka Guessing

Satta Matka Guessing Forum for Matka Guessing. Get Samaj Seva Matka Guessing, Fix Matka Numbers, Sure Matka Games, Satta Matka tips & tricks by Expert Guessers.

satka
9343786090
20-05-2022
03:43 PM

KALYAN ๐Ÿ’ต1-6-2-7๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ต678-556-330_138-188๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต๐Ÿ’ต ๐Ÿ’ต11-16-61-66-22-27-72-77๐Ÿ’ต

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
20-05-2022
03:02 PM

MILAN DAY ๐Ÿ’ฅ0-5-1-6๐Ÿ’ฅ ๐Ÿ”ฅ145-348-146-268-349๐Ÿ”ฅ ๐Ÿ’ฏ01-06-51-56-15-10-65-60๐Ÿ’ฏ

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
20-05-2022
02:31 PM

RAJDHANI DAY ๐Ÿ’ธ7-1-2-8๐Ÿ’ธ ๐Ÿ’ต71-17-28-82๐Ÿ’ต ๐Ÿค›340-489-589-558๐Ÿคœ

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
20-05-2022
01:03 PM

TIME BAZAAR 4-3-2-5 130-490-200-230-140 23-22-43-45-35-31-51-56

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
20-05-2022
12:29 PM

TimeโŒšbazar ๐ŸŒน2-5-6-7๐ŸŒน ๐Ÿ’Œ129-140-178-124๐Ÿ’Œ ๐Ÿคœ22-27-55-50-66-61-77-72๐Ÿค› ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
20-05-2022
12:00 PM

SRIDEVI CLOSE 8 = 0 = 1 350=280=380

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
20-05-2022
11:40 AM

Sridevi 2-7-0-5 110-160-235-357-190 22-27-77-72-05-50-00-55

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
19-05-2022
04:34 PM

K A L Y A N C L O S. E 0---3----1 380=157=280 ========ยฐ

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
19-05-2022
03:44 PM

KALYAN ๐Ÿ’ฅ3-8-1-6๐Ÿ’ฅ ๐Ÿ”ฅ670-490-378-155-556๐Ÿ”ฅ ๐Ÿ’ต31-36๐Ÿ’ด81-86๐Ÿ’ด13-18๐Ÿ’ด63-68๐Ÿ’ต

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
19-05-2022
03:07 PM

MILAN DAY ๐ŸŒน1-6-4-9๐ŸŒน ๐Ÿ’ฏ678-457-220-478-568๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ”ฅ14-19-64-69-41-46-91-94๐Ÿ”ฅ ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
19-05-2022
02:49 PM

!โ€ป! LIVE RESULTS !โ€ป! ยฎ 19 , 05 , 2022,ยฎ โœบ โœง MILAN DAYโœง โœบ OPEN ME ๐Ÿ‘‡ (99999)โญ(00000) โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ 360 *x-(98)-x* 350 280 *x-(08)-x* 260 โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ EXTRA JODI--((18))--((22))-((24)) โ—‰ !โˆ!โœถ! !โœถ!โˆ! โ—‰

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
19-05-2022
02:31 PM

RAJDHANI DAY Open: 8-1-0-3 Jodi: 81-18-03-30 Satta Patti: 224-335-479-689

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
19-05-2022
12:35 PM

TIME BAZAR 4-9-3-8 347-379-256-368-468 44-49-99-94-33-38-88-83

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
19-05-2022
12:33 PM

!โ€ป! LIVE RESULTS !โ€ป! ยฎ 19 , 05 , 2022,ยฎ โœบ โœง TIME BAZZRโœง โœบ OPEN ME ๐Ÿ‘‡ (33333)โญ(2222) โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ 490 *x-(37)-x* 269 228 *x-(27)-x* 890 โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ EXTRA JODI--((79))--((31))-((40)) โ—‰ !โˆ!โœถ! !โœถ!โˆ! โ—‰

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
19-05-2022
11:48 AM

Sridevi 2-7-3-1 110-160-238-560-678

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
19-05-2022
11:36 AM

!โ€ป! LIVE RESULTS !โ€ป! ยฎ 18 , 05 , 2022,ยฎ โœบ โœง SIRDEVI DAYโœง โœบ OPEN ME ๐Ÿ‘‡ (0000)โญ(9999) โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ 280 *x-(06)-x* 150 360 *x-(96)-x* 240 โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ *01=91=76=71=86=81* โ—‰ !โˆ!โœถ! !โœถ!โˆ! โ—‰

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
18-05-2022
08:11 PM

RAJDHANI NIGHT ~~~~~~~~~~~~ 1--------------6 (11-----------66) (12-----------62) SUB 16-----------61 GOOD LUCK

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
GYAN
7991032097
18-05-2022
06:59 PM

!โ€ป! LIVE RESULTS !โ€ป! ยฎ 18 , 05 , 2022,ยฎ โœบ โœง SIRDEVI Nightโœง โœบ OPEN ME ๐Ÿ‘‡ (55555)โญ(6666) โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ 230 *x-(54)-x* 347 358 *x-(64)-x* 356 โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ โ”€ *59=69=74=79=86=94* โ—‰ !โˆ!โœถ! !โœถ!โˆ! โ—‰

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
18-05-2022
03:56 PM

KALYAN 1-6-5-0 137-678-457-357-235 16-61-11-66-55-50-05-00

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
satka
9343786090
18-05-2022
03:10 PM

MILAN DAY 4-9-3-8 347-379-238-288-350 43-38-93-98-34-39-84-89

arrow_drop_up arrow_drop_downshare
Play Satta Matka Online - MatkaON.com